Home

De Stichting Vrienden van ARIE is een Nederlandse Stichting die steun geeft aan het werk van ARIE door fondsenwerving, door richting te geven aan de locale organisatie, door te helpen bij het uitvoeren van programma’s en door controle uit te oefenen op het gevoerde beleid.

> Lees meer over de ARIE programma's

> Link naar Arie in Lima

> Lees op welke manieren U ARIE kunt helpen