De Financiën

De belangrijkste bron van inkomsten voor ARIE is het bedrag dat de ouders, zonder uitzondering bijdragen aan de behandeling van hun kind. Het bedrag van de bijdrage wordt vastgesteld rekening houdend met de financiele omstandigheden van de ouders. Verder ontvangt ARIE donaties zowel uit binnen- als buitenland. Van de overheid noch in Peru, noch daarbuiten wordt enige steun of subsidie ontvangen.

Door de organisatie eenvoudig te houden, wordt een bureaucratie vermeden en kunnen de meeste niet-medische taken door vrijwilligers gedaan worden. Hierdoor worden de kosten uitermate laag gehouden en komen donaties direct ten goede aan het kind.

Foto 4.jpg
Klik om te vergroten
Foto 3.jpg
Klik om te vergroten