ARIE in Nederland

In 2000 nam Carola Beelaerts van Blokland het initiatief tot oprichting van de “Stichting Vrienden van ARIE”. Zij kwam toen net terug uit Peru waar zij 5 jaar gewoond had en actief betrokken was geweest bij de ontwikkeling van ARIE in Lima. Het doel van de stichting is het werk van ARIE te ondersteunen door fondsenwerving, hulp te bieden bij de ontwikkeling en uitvoering van de verschillende programma’s en er voor te zorgen dat een adequate controle op de uitgaven wordt uitgeoefend. Carola Beelaerts reist regelmatig op eigen kosten naar Lima, om op deze manier nauw betrokken te blijven bij ARIE en de mensen die er werken.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Alexander Beelaerts van Blokland
  • Boudewijn Bolle
  • Ton Spoor
  • Melanie Ruys
  • Dr. Margot Kraijenhoff - Smit

De Stichting Vrienden van ARIE is door de Belastingsdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Voor meer informatie kunt U de Stichting bereiken op info@vrienden-van-arie.nl