ANBI

Naam: Stichting Vrienden van ARIE
RSIN/Fiscaal nummer: 8093.92.252
Contactgegevens: Delistraat 37, 2585 VX ‘s – Gravenhage
Tel: 070 322 5226
Fax: 070 322 6710
Email: info@vrienden-van-arie.nl
Bestuurssamenstelling: A.G. Beelaerts van Blokland (voorzitter)
A.H. Spoor (secretaris)
M.B. Bolle (penningmeester)
M.E. Ruys – van Haaften (lid)
M.J.M. Kraijenhoff – Smit (lid)
Beleidsplan: Beleidsplan
Beloningsbeleid: De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden zijn onbezoldigd. Aan bestuursleden worden geen leningen, voorschotten of garanties gegeven.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten:Zie pagina 3 & 4 van de Jaarrekening 2017
Financiële verantwoording: zie de Jaarrekening 2017